Base Team

Kini ang responsable sa pagtuman sa kinatibuk-ang kurso sa pag-tour uban sa labing maayo nga kondisyon. 2ªMM. Kini magtuman sa mga katungdanan sa pag-asembol ug koordinasyon sa: mga rota, mga relasyon sa institusyon, mga pamaagi sa komunikasyon, dokumentasyon, produksyon sa kinatibuk-an nga materyales, pagsabwag ug mga social network nga adunay kinatibuk-an nga mga hilisgutan sa ruta. 

El EB Paghimo kini sa hapit 300 nga mga aktibista nga nagsuporta sa usa sa daghang mga gimbuhaton nga kinahanglan. Kapin sa 150 sa ila usab ang magamartsa sa bisan unsang mga seksyon (15-20 ka adlaw) sa ruta. Sa kinatibuk-an, sa bisan unsang gihatag nga oras, adunay tali sa 15 ug 40 nga mga tawo nga nagbiyahe.

Sa Enero, ang 2019 mag-abli sa Pag-rehistro sa Base Team (EB) ug sa Hunyo sa 2019 kini mohatag sa mga partisipante. 

Aron mahimong bahin sa Base Team mahimo nimong pun-an ang mosunod nga porma:

rafael_de_la_brubia

Rafael de la Rubia

Pinulongan: Madrid, Espanya
Edad: 69
Propesyon: Ang Magtutukod sa Kalibutan Kon walay Gubat ug Humanist Forum sa Edukasyon
Mga Motibo: Dad-a ang kalinaw sa tanang suok.