Presentasyon sa Casares Quiroga Museum

Sulod sa siklo sa mga Presentasyon sa A Coruña, usa ka presentasyon ang gipahigayon sa "Casares Quiroga" House Museum

Sulod sa cycle sa Presentations to the Institutions and Social Organizations sa siyudad sa A Coruña, nagpahigayon mi og presentasyon sa House Museum “Quiroga Casares".

Ang Promotion Team sa "2 March World Peace Peace ug Nonviolence” naghatag ug konteksto sa mga kalihokan nga gihimo sa siyudad.

Presentasyon sa Casares Quiroga Museum

Niadtong panahona, iyang gipasabut ang mga inisyatibo nga giprograma sa ubang mga nasud.

Sa katapusan, iyang gidapit ang mga NGO, Associations, Trade Unions ug Political Parties nga nagtambong sa pag-apil sa Marso.

Siyempre, aron usab sa pagpatuman sa ilang kaugalingong mga inisyatibo.